پایان کار ساختمانی

مراحل اخذ پایان کار برای پرونده های دارای خلاف ۱)‌ تشکیل پرونده۲) اخذ نظریه طرح تفصیلی و بروکف۳) انجام استعلامات احتمالی۴) بازدید و گزارش و ذکر موارد تخلف۵) ارسال پرونده…

ادامه مطلبپایان کار ساختمانی