همه چیز در مورد قوانین ساخت و ساز و ساختمان

پایان کار ساختمانی

پایان کار ساختمانی

مراحل اخذ پایان کار برای پرونده های دارای خلاف ۱)‌ تشکیل پرونده۲) اخذ نظریه طرح تفصیلی و بروکف۳) انجام استعلامات احتمالی۴) بازدید و گزارش و ذکر موارد تخلف۵) ارسال پرونده به قسمت بررسی خلاف۶) در صورت عدم تایید خلاف گزارش...

قوانین آپارتمان نشینی

قوانین آپارتمان نشینی

بررسی قوانین آپارتمان نشینی بر اساس قانون مدنی واژه آپارتمان به یک واحد ساختمانی در یک ساختمان با طبقات متعدد گفته می شود که دارای کاربری مسکونی یا اداری هستند. قوانین مربوطه به سکونت و کار در این واحدها از این قرار...

قوانین بین موجر و مستاجر

قانون جاری در مورد هزینه تعمیرات خانه بین موجر و مستاجر  بر اساس ماده ۴۸۶ قانون مدنی و مقررات تملک در آپارتمان، موجر می بایست ملک مورد اجاره و تمامی لوازمی که در قرارداد ذکر گردیده را سالم و بدون نقص به مستاجر تحویل بدهد....

پروانه ساختمان

صدور پروانه ساختمانی پروانه یا جواز ساختمان سند رسمی صادره از شهرداری می باشد که به سازنده اجازه خواهد داد پروژه ساخت و ساز و یا بازسازی(اضافه کردن بنا یا تغییرات عمده در ساختار ساختمان) ملکی را طبق چهارچوب مشخص شروع...

مقایسه آگهی ها

مقایسه