پایان کار ساختمانی

مراحل اخذ پایان کار برای پرونده های دارای خلاف ۱)‌ تشکیل پرونده۲) اخذ نظریه طرح تفصیلی و بروکف۳) انجام استعلامات احتمالی۴) بازدید و گزارش و ذکر موارد تخلف۵) ارسال پرونده…

ادامه مطلبپایان کار ساختمانی

قوانین آپارتمان نشینی

بررسی قوانین آپارتمان نشینی بر اساس قانون مدنی واژه آپارتمان به یک واحد ساختمانی در یک ساختمان با طبقات متعدد گفته می شود که دارای کاربری مسکونی یا اداری هستند.…

ادامه مطلبقوانین آپارتمان نشینی